Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN Aleides Kleuradvies en Schilderwerken

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aleides Kleuradvies en Schilderwerken verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Aleides Kleuradvies en Schilderwerken, of om een andere reden persoonsgegevens aan Aleides Kleuradvies en Schilderwerken verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:, Aleides Kleuradvies en Schilderwerken, Van Ghentlaan 6, 3771JZ Barneveld. KvK: 77535936
De onderneming is bereikbaar via telefoonnummer: 06-21434549

 1. Welke gegevens verwerkt Aleides Kleuradvies en Schilderwerken en voor welk doel
  2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
              b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
              c) telefoonnummer,  e-mailadres,

2.2       v Aleides Kleuradvies en Schilderwerken erwerkt de in sub 2.1 genoemde  persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
  b en c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Aleides Kleuradvies en Schilderwerken;

 

E-mail berichtgeving:

Aleides Kleuradvies en Schilderwerken gebruikt je naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. Bewaartermijnen

Aleides Kleuradvies en Schilderwerken verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Aleides Kleuradvies en Schilderwerken passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Aleides Kleuradvies en Schilderwerken gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via  Aleides van Aleides Kleuradvies en Schilderwerken kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Aleides Kleuradvies en Schilderwerken zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Aleides van Aleides Kleuradvies en Schilderwerken .

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Aleides Kleuradvies en Schilderwerken je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Aleides van Aleides Kleuradvies en Schilderwerken via tel.nr 06-21434549

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.